Nieuw pensioenstelsel nodig ondanks hoge rendementen

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: over een aantal jaar krijgt Nederland een nieuw pensioenstelsel. De regels hiervoor worden dit jaar in de nieuwe ‘Wet toekomst pensioenen’ uitgewerkt.

Medio 2019 sloten kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties na jarenlang onderhandelen een akkoord met afspraken over pensioenen en AOW. De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt, is al aangenomen en geldt sinds 1 januari 2020. De afspraken over pensioenen worden dit jaar uitgewerkt, waarna de ‘Wet toekomst pensioenen’ op 1 januari 2022 van kracht moet worden. Vervolgens hebben pensioenuitvoerders tot uiterlijk 2026 de tijd om naar het nieuwe stelsel over te gaan.

Einde aan grote rol van de rente
Het doel van de vernieuwing is om het stelsel beter te laten aansluiten op de veranderende samenleving, waarin mensen gemiddeld steeds langer leven en niet meer hun hele loopbaan bij de zelfde werkgever blijven werken. Bovendien moet het stelsel transparanter en minder afhankelijk van de rekenrente worden. Die rente is er namelijk de oorzaak van dat de financiële situatie van alle Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen jaren aanzienlijk is verslechterd.

Nederland scoort hoogste rendement
De noodzaak van een nieuw stelsel komt dus niet voort uit slechte beleggingsresultaten. Vorig jaar werd dat nog eens duidelijk uit een rapport van de OESO. Hieruit bleek dat Nederlands pensioengeld de afgelopen tien jaar (gecorrigeerd voor inflatie) een gemiddeld rendement van 6,2% heeft behaald. Dat is de hoogste score van 53 onderzochte landen. Alleen Australië wist ook een gemiddeld rendement van boven de 6% te halen.

Gevolgen voor Forward en Progress
Het nieuwe stelsel zal in elk geval van toepassing worden op Forward. Zodra de wet van kracht is, hebben sociale partners (Unilever en vakbonden) twee jaar de tijd om samen de nieuwe regeling uit te werken. Zij zullen daarbij ook bezien hoe de tot dan toe opgebouwde pensioenen naar de nieuwe regeling worden overgezet. Uiterlijk op 1 januari 2026 moeten de nieuwe regels van toepassing worden.

Of ook Progress overgaat naar het nieuwe stelsel, en wat dan de eventuele gevolgen zijn, is nu nog niet bekend. Hierover moet uiterlijk 1 januari 2024 een besluit zijn genomen.