Kans op volledige indexatie neemt af

De grens waarboven Progress de pensioenen volledig mag verhogen is in het laatste kwartaal van 2019 met 2%-punt gestegen naar 123%. Bij Forward steeg deze grens zelfs met 5%-punt, naar 130%. Wat dit betekent en wat de oorzaak is, leggen we in dit artikel uit.

TBI: ToekomstBestendige Indexatie-dekkingsgraad
TBI betekent dat wij volgens de wet de pensioenen alleen volledig mogen verhogen (indexeren), als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen doen. Dit komt tot uiting in de TBI-dekkingsgraad; de grens waarboven de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van 12 opeenvolgende maanden) moet liggen om volledig te mogen indexeren. Bij een stijging van de TBI-dekkingsgraad wordt de kans op een (volledige) indexatie dus kleiner.

Oorzaken stijging
De TBI-dekkingsgraad is doorgaans vrij stabiel. Door overheidsbesluiten is de TBI-dekkingsgraad in het laatste kwartaal van 2019 echter flink gestegen. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is dat pensioenfondsen moeten rekenen met een lager rendement op aandelen dan voorheen.

Situatie Progress en Forward
Bij Progress is de beleidsdekkingsgraad (127%) momenteel nog steeds hoger dan de TBI-dekkingsgraad (123%).

Bij Forward is de beleidsdekkingsgraad (125%) lager dan de TBI-dekkingsgraad (130%). Als dit in oktober nog zo is, kunnen wij de Forward-pensioenen per 1 januari 2021 dus niet volledig verhogen.
(Voor de actieven bij Forward is de situatie iets anders vanwege het indexatiedepot. Het nu nog resterende bedrag uit dit depot is sowieso voldoende voor een gedeeltelijke pensioenverhoging voor actieven van Forward per 1 januari 2021.)

Bij een beleidsdekkingsgraad onder de TBI-grens maar boven de 110%, is overigens wel een gedeeltelijke indexatie van alle pensioenen mogelijk. Dit geldt voor zowel Progress als Forward.