Gevolgen pensioenakkoord voor AOW- en pensioenleeftijd

Het kan u niet zijn ontgaan: half juni hebben het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt. Voor de korte termijn betekent dit dat de AOW-leeftijd wordt verlaagd, en hiermee automatisch ook de pensioenleeftijd voor onze actieve deelnemers. Dit lichten we hieronder toe.
Voor de langere termijn zijn er diverse maatregelen; daarover leest u meer in het bericht Pensioenakkoord: stelsel wijzigt.

AOW-leeftijd direct omlaag
Direct na het Pensioenakkoord is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de verlaging van de AOW-leeftijd. Begin juli stemde ook de Eerste Kamer daarmee in. Daarom geldt nu het volgende schema.

Geboren tussen Nieuwe AOW-leeftijd
01-01-1953 en 31-08-1955 66 jaar en 4 maanden
01-09-1955 en 31-05-1956 66 jaar en 7 maanden
01-06-1956 en 28-02-1957 66 jaar en 10 maanden
01-03-1957 en 31-12-1957 67 jaar
01-01-1958 en ……… 67 jaar + …. afhankelijk van de stijging van de levensverwachting

Voor mensen die geboren zijn op of na 1 januari 1958 geldt dat de AOW-leeftijd verder stijgt op basis van de levensverwachting. Als we gemiddeld een jaar ouder worden, gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. In de oude situatie was die koppeling een-op-een. De AOW-leeftijd stijgt dus in de toekomst minder snel.
Een verdere stijging van de AOW-leeftijd gebeurt in stapjes van 3 maanden en wordt 5 jaar van tevoren aangekondigd.

Pensioenleeftijd bij Unilever ook omlaag
Volgens ons reglement is de pensioenleeftijd bij Unilever gelijk aan de AOW-leeftijd; de pensioenleeftijd van onze deelnemers wijzigt dus ook.

In het pensioenoverzicht (UPO) van 2019 dat we onlangs aan alle deelnemers verstuurden, moesten we nog uitgaan van de oude pensioenleeftijd. Voor iedereen die geboren is in of na 1955 was dit 67 jaar en 3 maanden. Dat wijzigt nu naar 67 jaar of eerder (zie bovenstaand overzicht).

Een verlaging van onze pensioenleeftijd betekent dat deelnemers die tot de pensioenleeftijd blijven werken een iets lager pensioen zullen krijgen dan op het UPO staat. Het pensioen gaat immers iets eerder in.

De komende periode gaan wij de wijzigingen in onze administratie en in onze pensioenplanner doorvoeren. We brengen u op de hoogte, zodra u uw nieuwe situatie in de planner kunt bekijken.  

Bericht gewijzigd op 18 juli 2019