Samenstelling VO Progress bekend

In oktober 2022 zouden er verkiezingen plaatsvinden voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van Progress. De aanmeldingstermijn voor kandidaatstelling is inmiddels verstreken. In het VO is plek voor 6 pensioengerechtigden en 4 werknemers. Er hebben zich precies 6 kandidaten namens pensioengerechtigden aangemeld, en slechts 3 namens werknemers. Het is daarom niet nodig om verkiezingen te houden. 

Samenstelling VO
In het VO van Progress zijn deelnemers (werknemers), pensioengerechtigden en de werkgever vertegenwoordigd. De verhouding tussen het aantal deelnemers en pensioengerechtigden is bepalend voor de zetelverdeling.

Die zetelverdeling ziet er als volgt uit:  

 • 4 deelnemers; zij hebben in totaal 4 stemmen
 • 2 leden namens de werkgever; zij hebben in totaal 4 stemmen
 • 6 pensioengerechtigden; zij hebben in totaal 36 stemmen.

Jaarlijks wordt de stemverhouding bekeken en indien nodig aangepast.

Samenstelling VO Progress vanaf 1 januari 2023
Gepensioneerdenzetels :

 • Mieke Claushuis
 • Ton Lotterman
 • Nico Overbeeke
 • Marianne Rots
 • Dick Toet
 • Peter van de Watering

Werknemerszetels:

 • Andries Hoffer (vrije lijst)
 • Jolanda Mathot (FNV)
 • Sebastiaan de Vries (vrije lijst)
 • Vacature

De werknemersgeleding zal trachten om binnen 6 maanden een kandidaat te vinden voor de vierde zetel. Als er meer dan 1 kandidaat is, dienen er voor deze kiesgroep alsnog aanvullende verkiezingen te worden gehouden.