Financiële situatie Progress tweede kwartaal 2022

Dankzij de stijging van de rente ging de actuele dekkingsgraad van Progress in het afgelopen kwartaal van 162% naar 172%. Ook de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad van een jaar) steeg fors, met 6%-punt naar 155%.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 30 juni 2022.

Vermogen én verplichtingen dalen met € 500 miljoen
Ook in het tweede kwartaal van 2022 leed Progress verlies op de beleggingen. Dat verlies was ditmaal flink, namelijk 7,7%*. Hierdoor daalde het vermogen met bijna € 500 miljoen tot € 5.420 miljoen.

Tegelijkertijd daalden ook de verplichtingen in het tweede kwartaal met (ruim) € 500 miljoen tot € 3.150 miljoen. Oorzaak hiervan was de enorme stijging van de rekenrente. Kwam die in het eerste kwartaal van 2022 voor het eerst sinds maart 2019 boven de 1% uit, in het afgelopen kwartaal steeg deze verder door tot iets boven de 2%. Wanneer de rente stijgt, hoeft een pensioenfonds minder geld te reserveren voor de betalingen aan alle huidige én toekomstige pensioengerechtigden.

* Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Beleidsdekkingsgraad met 6%-punt gestegen
De actuele dekkingsgraad steeg met 10%-punt tot 172%. Deze aanzienlijke stijging is het gevolg van een daling van zowel het vermogen (de teller in de wiskundige formule voor het berekenen van de dekkingsgraad) als de verplichtingen met € 500 miljoen (de noemer). Relatief gezien daalden de verplichtingen dus meer dan het vermogen.

Ook de beleidsdekkingsgraad ging verder omhoog, met 6%-punt naar 155%. 

Progress

30 juni 2022

31 maart 2022

Fondsvermogen

€ 5.420 miljoen

€ 5.914 miljoen

Pensioenverplichtingen

€ 3.150 miljoen

€ 3.656 miljoen

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

-7,7%

-2,4%

Actuele dekkingsgraad

172%

162%

Beleidsdekkingsgraad

155%

149%

TBI-dekkingsgraad

135%

132%

Rekenrente

2,04%

1,11%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.