Financiële situatie Progress eind 2021

De actuele dekkingsgraad van Progress steeg gedurende heel 2021. In het laatste kwartaal ging deze met 1%-punt omhoog naar 150%. Dat is 22%-punt hoger dan eind 2020. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad van een jaar) steeg ook – net als vorig kwartaal met 7%-punt – en kwam uit op 144%. De stijging ten opzichte van eind 2020 is daarmee in totaal 27%-punt.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 31 december 2021.

Alle cijfers in dit artikel zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers, die naar verwachting minimaal zullen afwijken, publiceren wij over enkele maanden in het jaarverslag.

Vermogen stijgt
Het vermogen van Progress is met ruim € 6 miljard niet eerder zo groot geweest.
In het laatste kwartaal van 2021 steeg het vermogen met € 178 miljoen. Dat is het resultaat van behaald rendement op de beleggingen van 3,7%. Premies komen sinds 2015 namelijk niet meer binnen bij Progress omdat daar geen pensioenen meer worden opgebouwd (gesloten fonds), maar er worden wel pensioenen uitbetaald.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
Door de toegekende pensioenverhoging (indexatie) per 1 januari 2022 – die al in de berekeningen van december is meegenomen – stegen de verplichtingen van Progress. De rekenrente bleef nagenoeg gelijk. De uitbetaling van pensioenen had, zoals gewoonlijk, een verlagend effect. Per saldo leidde dit in het laatste kwartaal van 2021 tot een stijging van de verplichtingen van bijna € 80 miljoen.

Stijging beleidsdekkingsgraad
In het laatste kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen), met 1%-punt tot 150%. Net als in de voorgaande kwartalen van 2021 steeg ook in het laatste kwartaal de beleidsdekkingsgraad: met 7%-punt naar 144%.

Progress

31 december 2021

30 september 2021

Fondsvermogen

€ 6.099 miljoen

€ 5.921 miljoen

Pensioenverplichtingen

€ 4.064 miljoen

€ 3.985 miljoen

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

3,7%

1,8%

Actuele dekkingsgraad

150%

149%

Beleidsdekkingsgraad

144%

137%

TBI-dekkingsgraad

123%

124%

Rekenrente

0,53%

0,48%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.