Financiële situatie Progress derde kwartaal 2022

Ondanks een daling van het vermogen ging de actuele dekkingsgraad van Progress in het derde kwartaal van 2022 met 11%-punt omhoog, naar 183%. Ook de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad van een jaar) steeg, met 8%-punt naar 163%.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 30 september 2022.

Vermogen daalt
In het tweede kwartaal van 2022 daalde het vermogen van Progress met ruim € 100 miljoen. Uiteraard is een deel te verklaren door het uitbetalen van de ingegane pensioenen. Maar er was wederom ook een verlies op de beleggingen van 1,3%*. In totaal daalde het vermogen in drie maanden naar zo’n € 5.300 miljoen.

*  Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Ook verplichtingen dalen
In het afgelopen kwartaal daalden ook de verplichtingen, met ruim € 250 miljoen tot circa € 2.900 miljoen. Oorzaak is de relatief forse stijging van de rekenrente (in het derde kwartaal met 0,54%-punt naar 2,58%). Deze ontwikkeling zorgt al een jaar lang voor een aanzienlijke daling van de verplichtingen; de verplichtingen bij Progress zijn nu maar liefst € 1 miljard lager dan een jaar eerder. Een pensioenfonds heeft bij een hogere rente namelijk minder geld in kas nodig voor het uitbetalen van alle huidige én toekomstige pensioenen.

Vooruitblik op pensioenverhoging per 1 januari
Doordat de verplichtingen sterker daalden dan het vermogen, verbeterde de financiële situatie van Progress. De actuele dekkingsgraad – die de verhouding aangeeft tussen vermogen en verplichtingen – steeg in het derde kwartaal met 11%-punt naar 183%. Ook de beleidsdekkingsgraad ging verder omhoog, met 8%-punt naar 163%.

Progress staat er op dit moment dus financieel goed voor. We bevinden ons echter in een uitzonderlijke situatie: de inflatie, die bij ons uitgangspunt is voor de indexatie voor pensioengerechtigden en oud-medewerkers, is namelijk uitzonderlijk hoog. Hierdoor is nog niet duidelijk of per 1 januari 2023 een volledige verhoging toegekend wordt, of alleen een gedeeltelijke verhoging.

De beslissing over een pensioenverhoging (indexatie) neemt het bestuur van het Unilever Pensioenfonds in november, op basis van de cijfers van eind oktober. Dat zogenoemde indexatiebesluit publiceren wij volgende maand in de eService en op deze website.
 

Progress

30 september 2022

30 juni 2022

Fondsvermogen

€ 5.309 miljoen

€ 5.420 miljoen

Pensioenverplichtingen

€ 2.895 miljoen

€ 3.150 miljoen

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

-1,3%

-7,7%

Actuele dekkingsgraad

183%

172%

Beleidsdekkingsgraad

163%

155%

TBI-dekkingsgraad

138%

135%

Rekenrente

2,58%

2,04%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.