Financiële positie tweede kwartaal 2019

De actuele dekkingsgraad van Progress daalde in het afgelopen kwartaal naar 126%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde ook, naar 134%. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 30 juni 2019.

Verplichtingen stijgen
De verplichtingen – de waarde van álle pensioenen die Progress ooit nog moet uitbetalen – stegen in het tweede kwartaal van 2019 met € 186 miljoen. Dit is opmerkelijk, omdat Progress er geen nieuwe deelnemers meer bij krijgt. De oorzaak ligt dan ook, net als vorig kwartaal, bij een stevige daling van de rente: van 1,05% naar 0,75%. De rentedaling houdt al geruime tijd aan en zorgt ervoor dat een pensioenfonds steeds meer geld nodig heeft om alle pensioenen (van nu tot in de verre toekomst) uit te kunnen betalen.

Vermogen stijgt
Ook het vermogen van Progress is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen. Tegenover de uitbetaling van pensioenen stond een totaalrendement op de beleggingen van 2%. Per saldo zorgde dit voor een stijging van het vermogen met € 62 miljoen. 

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Beleidsdekkingsgraad daalt
De verplichtingen van Progress stegen het afgelopen kwartaal opnieuw meer dan het vermogen. De actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) daalde dan ook met 4%-punt, naar 126%.

Ook de beleidsdekkingsgraad – die uitgaat van de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden – daalde; met 3%-punt naar 134%. Dit komt doordat de cijfers die uit het gemiddelde zijn weggevallen hoger waren dan de nieuwe kwartaalcijfers die ervoor in de plaats zijn gekomen.

Ondanks de dalingen bevinden de dekkingsgraden van Progress zich nog op een veilig niveau. De actuele berichten in de media over dreigende pensioenverlagingen, zijn dus niet van toepassing op Progress.

Progress 30 juni 2019 31 maart 2019
Fondsvermogen € 5.258 miljoen € 5.196 miljoen
Pensioenverplichtingen € 4.173 miljoen € 3.987 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 2,0% 5,4%
Actuele dekkingsgraad 126% 130%
Beleidsdekkingsgraad 134% 137%
TBI dekkingsgraad 122% 122%
Rekenrente 0,75% 1,05%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.