AOW-leeftijd nog een jaar langer op 67 jaar

Onlangs heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de jaarlijkse prognose van de levensverwachting gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de AOW-gerechtigde leeftijd in ieder geval nog een jaar langer op 67 jaar blijft staan. Voor iedereen die is geboren vóór 1 oktober 1960 staat de AOW-leeftijd daarmee vast. In het overzicht onderaan deze pagina staan alle nu definitieve AOW-leeftijden.

Toekomstige stijgingen
De AOW-leeftijd wordt vijf jaar van tevoren vastgesteld. Dan wordt bekeken of een verdere stijging nodig is. Zo’n stijging vindt plaats met drie maanden tegelijk.

De stijging is afhankelijk van de levensverwachting en wordt berekend met een in de wet vastgelegde formule. In die formule betekent een toename van de levensverwachting met één jaar een stijging van de AOW-leeftijd met acht maanden. Een verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden wordt dus noodzakelijk als de levensverwachting met 4,5 maand stijgt.

Ga jij eerder met pensioen?
Bij Unilever is de pensioenleeftijd voor actieve deelnemers gelijk aan de AOW-leeftijd. Het is echter mogelijk om jouw pensioen eerder te laten ingaan. Wat dit betekent voor de hoogte van jouw pensioen kun je zien in onze pensioenplanner. Log daarvoor in bij Mijn Pensioen en klik op de afbeelding links bovenin.

Je bent geboren tussen: Jouw AOW-leeftijd is:
01-01-1953 en 31-08-1955 66 jaar + 4 maanden
01-09-1955 en 31-05-1956 66 jaar + 7 maanden
01-06-1956 en 28-02-1957 66 jaar + 10 maanden
01-03-1957 en 30-09-1960 67
01-10-1960 en … 67 jaar + … (afhankelijk van leeftijdsverwachting)

De AOW-leeftijd wordt vijf jaar van tevoren vastgesteld. Dat is nu gedaan voor het kalenderjaar 2027.