Pensioenoverzicht (UPO)

Ieder jaar sturen wij u een pensioenoverzicht. In dit overzicht laten wij zien welk pensioen u hebt opgebouwd. Om ervoor te zorgen dat pensioenoverzichten gemakkelijk vergelijkbaar zijn, hebben pensioenuitvoerders in Nederland een verplicht model afgesproken: het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Afgesproken is dat alle pensioengegevens gebaseerd worden op de stand per 1 januari van het betreffende jaar.

Aansluitend op het versturen van het UPO houden wij ieder jaar pensioenspreekuren op uw werklocatie. Als u een algemene uitleg over uw pensioen wilt of als u specifieke pensioenvragen hebt, kunt u deze tijdens een spreekuur stellen aan een pensioendeskundige van Progress. Wij kondigen de spreekuren ruim van tevoren aan.