Uw pensioen in drie scenario's

Wellicht kijkt u wel eens op MijnPensioenoverzicht.nl. Deze site geeft u een totaaloverzicht van al uw pensioenen en de AOW, dus inclusief uw Unilever-pensioen. Sinds september van dit jaar staat er iets nieuws op de website.

MijnPensioenoverzicht.nl doet sinds enkele maanden een voorspelling van uw totale toekomstige pensioen in drie netto bedragen. Een Progress- en/of Forward-deelnemer die in of na 2018 met pensioen is gegaan ziet nu op de site hoeveel zijn pensioen over tien jaar naar verwachting waard is in een “neutrale situatie” én als het economisch mee- of tegenzit. De drie uitkomsten zijn gebaseerd op 2.000 verschillende economische scenario’s; hierbij spelen de in de toekomst verwachte inflatie (prijsstijging) en indexatie (pensioenverhoging) een belangrijke rol. Het tonen van de drie uitkomsten komt voort uit de wet. Het doel is om inzicht te geven in de toekomstige koopkracht.  

Bent u op of na 1 januari 2018 met pensioen gegaan? Dan nodigen wij u uit om ook eens in te loggen (met uw DigiD) op MijnPensioenoverzicht.nl en uw gegevens te bekijken. U vindt de drie bedragen op het tabblad ‘Vooruitblik’.

Wij kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over hebt. Stelt u die dan gerust via onze PensioenInfolijn: (010) 439 4473 of Pensioen.Infolijn@unilever.com.