Unilever APF stopt met beleggen in tabak

Eind 2018 heeft het Unilever APF een eerste stap gezet richting het uitsluiten van tabak in de beleggingsportefeuilles van Progress en Forward. Wij zijn namelijk van mening dat tabak niet past bij het speerpunt ‘gezondheid’ uit ons ESG-beleid.

Uitsluitingscriteria
Wij hanteren een lijst van ondernemingen waarin wij niet willen beleggen. Op deze uitsluitingslijst staan momenteel elf grote internationale ondernemingen die “betrokken zijn in de productie van tabak”. Dat is het geval indien:

  • de onderneming (voor een significant deel) eigenaar of (voor een significant deel) eigendom is van een onderneming die direct betrokken is bij tabaksproductie;
  • de onderneming direct betrokken is in de ontwikkeling, productie en/of levering van tabak(gerelateerde)producten;
  • het merendeel van de inkomsten van de onderneming afkomstig is uit de ontwikkeling, productie en/of levering van tabak(gerelateerde)producten;
  • het merendeel van de inkomsten van de onderneming afkomstig is uit de distributie en/of verkoop van tabaksproducten.

Momenteel is de categorie ‘tabak’ voor een groot deel conform bovenstaande norm uitgesloten in onze Univest*-beleggingsfondsen. Dit geldt ook voor de zogenoemde directe mandaten waar wij volledige zeggenschap over hebben. Het is mogelijk dat wij via indirecte beleggingsfondsen toch in tabak beleggen. Wij streven ernaar om ook daar tot verdere uitsluiting te komen.

Totaaloverzicht uitsluitingen
De volledige uitsluitingslijst bevat in totaal zes categorieën. Zo beleggen wij al sinds lange tijd niet in bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens en die veel gebruik maken van steenkolen. Ook sluiten wij staatsobligaties van controversiële landen uit.

* Univest Company is onderdeel van Unilever en beheert het vermogen van onder andere de Nederlandse, Amerikaanse en Engelse Unilever-pensioenfondsen.