Unilever APF onderschrijft doelen Klimaatakkoord

Het Unilever Pensioenfonds is een van de 50 financiële instellingen die zijn aangehaakt bij het onlangs gesloten Klimaatakkoord. Dit betekent dat zij hun bestaande doelen voor reductie van broeikasgassen (CO2) gaan aanscherpen.

Alle betrokken instellingen hebben afgesproken, dat ze zich houden aan de Parijse Klimaatafspraken waarop het Klimaatakkoord van het kabinet is gebaseerd. Concreet wil dat zeggen dat ze vanaf 2020 melden hoeveel CO2 hun financieringen en beleggingen uitstoten en uiterlijk in 2022 duidelijk maken wat ze gaan doen om die uitstoot te verminderen. Vervolgens moet de CO2-uitstoot in 2030 gehalveerd zijn ten opzichte van 1990.

De toezegging werd ondertekend door banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen. De 9 betrokken pensioenfondsen – waaronder het Unilever APF – beheren samen ruim € 800 miljard.

Wopke Hoekstra (minister van Financiën) noemt het een unieke overeenkomst. ‘Buitenlandse collega’s kijker hier met verwondering en bewondering naar, onder meer omdat het vrijwillig is en omdat het niet vrijblijvend is. Een onafhankelijke instantie zal elke vijf jaar de voortgang monitoren.’

Meer over verantwoord beleggen
Op deze website onder Beleggen vindt u meer informatie over verantwoord beleggen door het Unilever Pensioenfonds