Twaalfde plek Progress op ranglijst duurzame fondsen

Op de ranglijst voor verantwoord beleggen is Progress op de 12e plaats geëindigd. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek waarin VBDO de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen beoordeelt op bestuur, beleid, implementatie en verantwoording ten aanzien van duurzaamheid.

Progress krijgt dit jaar een eindscore van 2,5 op een schaal van nul tot vijf. De scores zijn volgens VBDO niet goed vergelijkbaar met die van vorig jaar, omdat de vereniging de lat weer flink hoger heeft gelegd. De gemiddelde score van alle fondsen is dan ook gedaald van 2,7 naar 2,1. Dit betekent echter niet dat fondsen minder duurzaam zijn gaan beleggen.

Net als voorgaande jaren scoren met name de grote bedrijfstakpensioenfondsen (zoals het ABP en de pensioenfondsen voor de bouw- en metaalsector) het hoogst. Progress krijgt met zijn medium grootte wel een eervolle vermelding:
Some smaller funds are clearly outperforming larger funds when it comes to responsible investment, particularly Bpf voor het Bakkersbedrijf (11th in the ranking and 39th in size), and Algemeen Pensioenfonds Unilever NL ‘Kring Progress’ (12th in the ranking and 37th in size).
Sommige kleinere fondsen blijken dus beter te scoren dan fondsen die met hun grotere vermogens en meer middelen vaak meer mogelijkheden hebben voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid.

VBDO doet in het rapport diverse aanbevelingen om duurzaamheidscriteria nog verder bij fondsen door te voeren. Ons bestuur kijkt daarnaar, evenals naar de resultaten van ons eigen, recente onderzoek naar onder andere verantwoord beleggen. Informatie over dat onderzoek vindt u in het artikel Eerste resultaten onderzoek verantwoord beleggen en risicohouding.  

Forward niet in benchmark
De benchmark (vergelijking) vond dit jaar voor de 14e keer plaats; voor het derde jaar op rij staat ABP op de eerste plaats.

Forward (de andere kring van het Unilever Pensioenfonds) behoort niet tot de 50 grootste pensioenfondsen van Nederland en is daarom geen onderdeel van de benchmark.

Over VBDO
VBDO – de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling – vergelijkt jaarlijks de prestaties van het verantwoord beleggingsbeleid van de 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen. Deze zijn samen goed voor 92% van het beheerd vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen.

Het doel van de benchmark is het verhogen van bewustzijn over verantwoord beleggen en het stimuleren van duurzame investeringen door pensioenfondsen. Met een totaal belegd vermogen van ruim € 1.435 miljard zijn pensioenfondsen een belangrijke speler op de kapitaalmarkt.