Progress-pensioen van actieven stijgt volledig mee met cao-lonen

Progress verhoogt de opgebouwde pensioenen van de huidige Unilever-medewerkers (zogenoemde ‘actieven’) op 1 januari 2022 volledig volgens de doelstelling. Bovendien is de financiële situatie van Progress inmiddels zodanig hersteld dat de gemiste verhoging van 2021 alsnog wordt toegekend. In dit artikel lees je met hoeveel procent de opgebouwde pensioenen in januari worden verhoogd.

Opgebouwde pensioenen stijgen volledig mee met lonen
Voor actieve deelnemers is onze doelstelling: een jaarlijkse pensioenverhoging (op 1 januari) die gelijk is aan de stijging van de cao-lonen bij Unilever in het jaar daarvoor.

De cao-lonen stegen in 2021 met 2%. Om dit percentage toe te kennen moet de financiële situatie per eind oktober goed genoeg zijn. Hiervoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde verhouding tussen vermogen en verplichtingen in het afgelopen jaar.
Met 140% was deze dekkingsgraad van Progress op 31 oktober jl. hoog genoeg. Het bestuur van ons fonds kon daarom besluiten tot een volledige pensioenverhoging van 2%. Maar dat is niet het enige.

Ook gemiste verhoging ingehaald
Begin van dit jaar werd een gedeeltelijke pensioenverhoging gegeven; voor een volledige verhoging was de financiële situatie toen niet voldoende. Inmiddels is de situatie echter zodanig verbeterd dat het mogelijk is om de gemiste 1,06% alsnog toe te kennen aan personen die op 1 januari 2021 al ’actief’ waren, bovenop de eerder genoemde 2%.

Progress financieel hersteld
De beleidsdekkingsgraad van Progress is het afgelopen jaar flink gestegen, van 118% naar 140%. Door goede beleggingsresultaten nam het vermogen namelijk toe. Daarnaast daalden de pensioenverplichtingen, met name door een stijging van de rekenrente.

eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste op de hoogte van het percentage waarmee de pensioenen worden verhoogd. In december informeren wij alle actieven persoonlijk over de verhoging van hun pensioen.