Pensioenverhoging werknemers 4,97%

De hoogte van de indexatie (verhoging van de pensioenen) van werknemers wordt gebaseerd op de stijging van de CAO-lonen bij Unilever Nederland in het voorgaande jaar. De hoogte van de indexatie per 1 januari 2019 is dus afhankelijk van de totale loonstijging in 2018. Deze komt uit op 4,97%. Door de gezonde financiële positie van zowel Progress als Forward, kunnen de pensioenen met dit percentage worden verhoogd.

Op 1 januari 2018 zijn de pensioenen van werknemers niet verhoogd. De loonstijgingen uit de vorige CAO (respectievelijk 2% en 0,4%) werden namelijk niet in 2017 maar pas begin 2018 toegekend. Deze CAO liep per 1 juli 2018 af. In oktober 2018 hebben Unilever en vakbonden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO bereikt. Hierin is een nieuwe loonstijging van 2,5% afgesproken per 1 oktober 2018. Inmiddels is ook de achterban van de vakbonden akkoord, waardoor per 1 januari 2019 een indexatie van 4,97% wordt toegekend. Dit is de cumulatieve verhoging van de CAO-lonen in 2018.

Voorwaarde voor toekenning van een indexatie is dat de financiële positie goed genoeg is. Deze is bij Progress, ondanks een daling van de dekkingsgraden in oktober, ruim voldoende om de pensioenen per 1 januari met het volledige percentage te verhogen.
Ook de financiële situatie van Forward is goed. Bovendien is voor Forward een indexatiedepot beschikbaar voor een verhoging van de pensioenen van werknemers. Dit maakt volledige indexatie naar verwachting mogelijk tot en met 2020.

 Toelichting per kring: 

  • Forward: Dankzij het indexatiedepot kunnen de pensioenen van werknemers tot en met 2020 volledig verhoogd worden. Maar ook zonder het depot zou dit per 1 januari 2019 mogelijk zijn, zo blijkt uit de volgende cijfers.
    De actuele dekkingsgraad was eind oktober 136%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de voorgaande 12 maanden die bepalend is bij het indexatiebesluit – was eind oktober 142%. Dat is hoger dan de TBI-dekkingsgraad, waarboven een volledige indexatie is toegestaan; deze bedroeg namelijk 129%. 
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Forward + toelichting 
     
  • Progress: De actuele dekkingsgraad was eind oktober 137%. Bij het besluit over een pensioenverhoging kijkt het Bestuur van het Unilever APF naar het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de voorgaande twaalf maanden: de beleidsdekkingsgraad. Die was eind oktober 140%. Indexatie is alleen toegestaan als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de zogenaamde ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad). Deze kwam per eind oktober op 123% uit. Een volledige indexatie is dus mogelijk.
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Progress + toelichting  

In januari sturen wij al onze actieve deelnemers een brief over de pensioenverhoging.

Update bericht: 18 december 2019