Onderzoek over verantwoord beleggen

Momenteel voeren wij een onderzoek uit over risicobereidheid en maatschappelijk verantwoord beleggen. Hiervoor zijn al onze circa 2.400 actieve deelnemers en een groep van ongeveer 2.400 gepensioneerden benaderd.

Als u tot de genodigden behoort, hebt u op 20 oktober een mail van Unilever (actieven) of brief vanuit het pensioenfonds (gepensioneerden) ontvangen. Hierin staat een link naar het online onderzoek, waaraan u tot en met 4 november a.s. kunt deelnemen. Als u de vragenlijst inmiddels hebt ingevuld: hartelijk dank!

Doel van het onderzoek
Het onderzoek geeft ons inzicht in hoe u vindt dat het pensioenvermogen moet worden belegd. Met weinig risico of juist wat meer. En door wel of geen rekening te houden met bijvoorbeeld mensenrechten en het milieu.

Een dergelijk onderzoek houden wij ongeveer eens in de vijf jaar. Dit is een wettelijke verplichting. Los van deze verplichting hechten wij groot belang aan de uitkomsten van het onderzoek; wij zullen deze gebruiken om het beleggingsbeleid verder vorm te geven en onze dienstverlening te verbeteren.

Zodra wij de resultaten van het onderzoek in beeld hebben, lichten wij u hierover in.  

Heb u vragen over het onderzoek? Neemt u dan gerust contact op met Linda van der Heyden via linda-van-der.heyden@unilever.com of bel naar 010-439 4473.