Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wordt Frans Prins – onder voorbehoud van toetsing door DNB – onafhankelijk voorzitter van de Raad van Bestuur van het Unilever APF. Hij volgt Ruud Hommes op.
Frans heeft jarenlange ervaring in de pensioenwereld. Hij was onder meer directeur bij verschillende pensioenfondsen en koepelorganisaties. Momenteel is Frans (onder meer) voorzitter van de Raad van Toezicht van Personeelspensioenfonds APG, voorzitter van het Norit pensioenfonds (in liquidatie) en adviseur van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen.

Het bestuur van de Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (Unilever APF), waaronder de voorzitter, is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie van het Unilever APF en voor de belangrijkste besluiten. De voorzitter is volledig onafhankelijk van alle belanghebbenden van het Unilever APF en heeft ook zelf stemrecht.

Het bestuur van het Unilever APF heeft de vorm van een one-tier board. In dit bestuursmodel houden niet-uitvoerende bestuursleden (NUB’s), waaronder de onafhankelijk voorzitter, toezicht op uitvoerende bestuursleden (UB’s) en op het bestuur als geheel. De onafhankelijk voorzitter is een NUB en heeft niet alleen een taak als voorzitter en bestuurder, maar is ook een toezichthouder.