Interview Hedda Renooij

Interview Hedda Renooij, algemeen directeur en uitvoerend bestuurslid:

 

“Dit is voor mij de gedroomde stap”

Hedda Renooij (1967) is op 1 september 2019 Rob Kragten opgevolgd als algemeen directeur en uitvoerend bestuurslid van het Unilever pensioenfonds. In dit interview maken we kennis met haar.

Hoe ben je ooit in de pensioensector terecht gekomen?

Bij toeval! Na mijn studie Rechten ben ik bij een verzekeraar gaan werken. Dat begon breed, maar het werk spitste zich steeds meer toe op pensioenen. Het specialisme lag me wel, ik vond en vind het pensioendomein enorm interessant. In 2006 stapte ik over naar werkgeversvereniging AWVN en 10 jaar later naar VNO-NCW en MKB Nederland, die veelal samen optrekken.

Wat heb je in je laatste functie zoal gedaan?

Bij VNO mocht ik als pensioensecretaris de belangen van werkgevers vertegenwoordigen in de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel. Bijna vier jaar lang zat ik vrijwel dagelijks in overleg met de vakbeweging in de Sociaal Economische Raad (SER) Op het laatst zaten we regelmatig met minister Koolmees en later ook nog met premier Rutte om tafel. Na jaren onderhandelen hebben we uiteindelijk een akkoord bereikt dat gedragen wordt door zowel vakbonden, werkgevers als overheid.

Wat neem je uit die ervaring mee naar het Unilever pensioenfonds?

Dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven, ondanks soms lastige processen. En dat bestuurders in het belang van de deelnemers transparant moeten zijn en altijd duidelijk moeten blijven communiceren. Bovendien moet je er altijd op bedacht zijn dat dingen soms anders lopen dan je verwacht. Neem de rente die maar blijft dalen. Ook bij een fonds als dat van Unilever moet je over de mogelijke gevolgen daarvan blijven nadenken.

Had je al iets met Unilever voor je hier kwam werken?

(Lachend) Wij hebben thuis al heel lang een guilty pleasure: elke avond een mini-Magnum bij de koffie. En ik woon in de buurt van Oss, dus ik sta al jaren ’s morgens vroeg in de geur van rookworsten op de trein naar de Randstad te wachten.

Na jaren in de pensioensector werk je nu voor het eerst bij een pensioenfonds. Hoe bevalt dat?

Het werk is natuurlijk meer uitvoerend; het gaat niet alleen inhoudelijk over pensioen, maar ook over de andere kant van het spectrum, zoals afspraken van het fonds met externe partijen die nodig zijn om de regeling goed uit te voeren. Ik had al eerder bedacht dat ik deze kant wilde verkennen. Ik vind het heel leuk en maak een enorme leercurve door. Er is nu een veel directere relatie tussen mijn werk en het pensioen van de deelnemers en gepensioneerden. Voor mij is het de gedroomde stap.

Wat zijn je verantwoordelijkheden en waar ga je de accenten op leggen?

Ik ben zowel verantwoordelijk vóór als deel ván de organisatie. Ik houd me bezig met de gang van zaken binnen het fonds, goed bestuur, grote strategische besluiten en met ESG, ons verantwoord beleggingsbeleid. Dat was een speerpunt van mijn voorganger Rob Kragten. Het fonds heeft hierin een stevige positie weten te bemachtigen en is al veel verder dan de meeste vergelijkbare fondsen.

Wat voor directeur ben je?

In elk geval een die het moeilijk vindt om zich zo te noemen. Maar ik ben gewend om verstandige afwegingen te maken en niet bang om beslissingen te nemen. Ik sta voor mijn besluiten en houd daarbij altijd oog en oor voor de mensen met wie we het werk samen doen.

En wat zie je als jouw grootste uitdaging?

We moeten zorgen dat ontwikkelingen ons niet overkomen. Er zijn veel veranderingen in de buitenwereld, dus we móéten pro-actief zijn op de punten die voor ons belangrijk zijn. We willen niet dat bestaande afspraken die onze pensioenregeling een goede regeling maken overruled worden door besluiten in het kader van het pensioenakkoord.

Genoeg uitdagingen dus. Hoe ontspan je na een drukke werkdag?

Paarden zijn mijn grootste hobby. Ik heb een paard van 20 jaar waar ik op rijd en een jong paard dat nog alles moet leren. Dat heb ik mezelf cadeau gedaan voor mijn 50e verjaardag. Mijn partner houdt niet zo van paarden, maar onze gedeelde hobby is skiën.

Tot slot: wil je onze lezers nog iets meegeven?

De totstandkoming van het APF (red.: Algemeen Pensioenfonds, door samenvoeging van Progress en Forward) is een goede ontwikkeling geweest waar veel werk in is gaan zitten maar nu wel stevig staat. Ik ga me ervoor inzetten om het goede ook voor de toekomst te behouden. In Nederland hebben we het beste pensioenstelsel van de wereld, maar dat feit mag geen remmende werking hebben. Ook toekomstige generaties moeten kunnen profiteren van ons mooie stelsel!