Herstelplan goedgekeurd – Progress inmiddels hersteld

In oktober meldden wij dat de beleidsdekkingsgraad van Progress nipt onder het vereiste wettelijke niveau was gezakt, waardoor wij een herstelplan moesten indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Deze heeft het plan, waarmee binnen tien jaar herstel moet zijn bereikt, eind februari goedgekeurd.

In januari heeft Unilever aan de zogenoemde bijbetalingsverplichting (geld bijstorten als Progress’ financiële situatie beneden een bepaalde grens ligt) voldaan en ruim € 60 miljoen overgemaakt. Bovendien zijn goede beleggingsresultaten behaald en steeg de rente in de afgelopen maanden. Hierdoor is Progress aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 uit de situatie van een reservetekort gekomen en heeft het volgens de wet weer voldoende financiële reserves. Het herstelplan is daarmee beëindigd. Mocht Progress in de loop van 2021 opnieuw een reservetekort krijgen, dan kan het bestaande herstelplan weer van toepassing worden.