Financiële situatie Progress tweede kwartaal 2021

De verbetering van de financiële situatie die eind 2020 begon, hield ook in het tweede kwartaal van dit jaar aan. De actuele dekkingsgraad steeg met 4%-punt naar 145%. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) ging nog meer omhoog: met 8%-punt naar 130%.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 30 juni 2021.

Vermogen stijgt
In het tweede kwartaal van 2021 behaalde Progress door stijgende beurskoersen een rendement op de beleggingen van 2,9%. Dit leidde, ondanks uitbetaling van pensioenen en geen premie-inkomsten, tot een stijging van het vermogen van meer dan € 125 miljoen.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen dalen
De rekenrente, die in het afgelopen kwartaal nagenoeg gelijk bleef, had vrijwel geen effect op de financiële situatie. Toch daalden de verplichtingen van Progress in het tweede kwartaal van 2021 met € 30 miljoen. Aangezien Progress een gesloten fonds is en er dus geen nieuwe verplichtingen meer bijkomen, wordt de daling veroorzaakt door uitbetaling van pensioenen en een afnemend aantal deelnemers.

Stijging beleidsdekkingsgraad
In het tweede kwartaal steeg het vermogen van Progress terwijl de verplichtingen daalden. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen), met 4%-punt tot 145%. De actuele dekkingsgraad, die inmiddels driekwart jaar aan het stijgen is, zorgde voor het tweede kwartaal op rij voor een toename van de beleidsdekkingsgraad: met 8%-punt naar 130%. Deze bevindt zich hiermee weer op het niveau van voor de corona-crisis. En voor het eerst sinds maart vorig jaar is deze uitgekomen boven de minimale dekkingsgraad (TBI-dekkingsgraad) waarbij een volledige pensioenverhoging per 1 januari 2022 mogelijk zou zijn.

Progress 30 juni 2021 31 maart 2021
Fondsvermogen € 5.857 miljoen € 5.730 miljoen
Pensioenverplichtingen € 4.034 miljoen € 4.064 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 2,9% 2,3%
Actuele dekkingsgraad 145% 141%
Beleidsdekkingsgraad 130% 122%
TBI-dekkingsgraad 124% 124%
Rekenrente 0,46% 0,47%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.