Financiële situatie Progress eerste kwartaal 2021

 

Na een stijging van 11%-punt in het laatste kwartaal van 2020 verbeterde de actuele dekkingsgraad van Progress het afgelopen kwartaal opnieuw aanzienlijk: deze steeg met 13%-punt naar 141%. Bovendien ging, na ruim twee jaar daling, ook de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) omhoog: met 5%-punt naar 122%.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 31 maart 2021.

Vermogen stijgt
Progress profiteerde van de stijgende beurskoersen (o.a. vanwege de stimuleringsplannen van Joe Biden) en haalde in het eerste kwartaal van 2021 een rendement op de beleggingen van 2,3%.
Vanwege de ontoereikende financiële situatie eind oktober 2020 (toen het besluit over de jaarlijkse pensioenverhoging werd genomen) ontving Progress in januari bovendien een bijstorting van Unilever ter waarde van € 60 miljoen.
Na uitbetaling van de pensioenen betekende bovenstaande dat het vermogen van Progress in het afgelopen kwartaal steeg met meer dan € 150 miljoen.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen dalen
Een nog groter effect op de financiële situatie van Progress had de relatief grote stijging van de rekenrente. Hierdoor daalden de verplichtingen van Progress in het eerste kwartaal van 2021 met € 300 miljoen. Bij een hogere rente hoeven wij minder geld te reserveren om alle pensioenen op de lange termijn uit te kunnen betalen.

Sinds 1 januari jl. moeten alle pensioenfondsen de verplichtingen berekenen aan de hand van een lagere langetermijnrente, de zogenoemde UFR. Dit leidt tot een lagere rekenrente maar het verwachte negatieve effect hiervan is niet zichtbaar in de verplichtingen van Progress. Dat komt doordat in de maand waarin de nieuwe UFR werd ingevoerd, tegelijkertijd de rente behoorlijk steeg.
De komende drie jaren zal toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) nog drie keer een vergelijkbare wijziging doorvoeren.

Stijging beleidsdekkingsgraad
In het eerste kwartaal steeg het vermogen van Progress terwijl de verplichtingen daalden. Hierdoor verbeterde de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen), met 13%-punt tot 141%. Doordat de actuele dekkingsgraad zich nu al zes maanden in een sterk stijgende lijn bevindt, steeg ook de beleidsdekkingsgraad; met 5%-punt naar 122%. Het is voor het eerst sinds twee jaar dat de beleidsdekkingsgraad omhoog ging. Bovendien bevindt Progress zich door deze stijging niet meer in een reservetekort. Hierover leest u meer in het bericht Herstelplan goedgekeurd – Progress inmiddels hersteld

Progress 31 maart 2021 31 december 2020
Fondsvermogen € 5.730 miljoen € 5.578 miljoen
Pensioenverplichtingen € 4.064 miljoen € 4.364 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 2,3% 6,2%
Actuele dekkingsgraad 141% 128%
Beleidsdekkingsgraad 122% 117%
TBI-dekkingsgraad 124% 122%
Rekenrente 0,47% 0,12%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.