Financiële situatie eerste kwartaal 2020

De actuele dekkingsgraad van Progress daalde in het eerste kwartaal van 2020 fors met 19%-punt naar 110%. Ook de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde, met 3%-punt naar 124%.
In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 31 maart 2020.

Vermogen daalt
In het eerste kwartaal van 2020 daalde het vermogen van Progress met bijna € 600 miljoen. De grootste oorzaak hiervan was een flink verlies op de beleggingen, als gevolg van de coronacrisis. Het rendement kwam uit op -10,2%. 

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
De verplichtingen – de waarde van alle pensioenen die Progress tot in de verre toekomst moet uitbetalen – stegen in het eerste kwartaal van 2020 met meer dan € 200 miljoen. Deze stijging werd uitsluitend veroorzaakt door een sterke terugval van de rente; van 0,67% naar 0,35%. Bij zo’n lage rente heeft een pensioenfonds veel meer geld nodig om alle pensioenen tot in de verre toekomst uit te kunnen betalen.

Beleidsdekkingsgraad daalt
In het eerste kwartaal van 2020 daalde bij Progress dus het vermogen aan de ene kant van de balans, terwijl aan de andere kant de verplichtingen stegen. Dit leidde tot een forse daling van de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) met 19%-punt naar 110%.
Ook de beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden – daalde, met 3%-punt naar 124%.

Voor een volledige indexatie op 1 januari volgend jaar moet de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan de TBI-dekkingsgraad. Uit onderstaande tabel blijkt dat dit nu nog nipt het geval is: 124% ten opzichte van 123%. De situatie op 31 oktober is echter bepalend voor het wel, niet of gedeeltelijk toekennen van een indexatie. Gezien de daling van de actuele dekkingsgraad is de kans groot dat de beleidsdekkingsgraad van Progress dan onder de 123% zakt. In dat geval is alleen een gedeeltelijke pensioenverhoging mogelijk.

Progress 31 maart 2020 31 december 2019
Fondsvermogen € 4.880 miljoen € 5.473 miljoen
Pensioenverplichtingen € 4.455 miljoen € 4.233 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) -10,2% 2,1%
Actuele dekkingsgraad 110% 129%
Beleidsdekkingsgraad 124% 127%
TBI-dekkingsgraad 123% 123%
Rekenrente 0,35% 0,67%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.