Financiële positie eind 2018

De actuele dekkingsgraad van Progress daalde het afgelopen kwartaal met 11%-punt en kwam daarmee op 31 december 2018 uit op 130%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde ook, met 2%-punt naar 139%. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per eind december 2018. Alle cijfers zijn voorlopige eindejaarscijfers. De definitieve cijfers, die hier naar verwachting minimaal van zullen afwijken, publiceren wij over enkele maanden in het jaarverslag.

Vermogen daalt
Het vermogen daalde met € 270 miljoen door een flink verlies op de beleggingen in het laatste kwartaal van 2018. Het verlies op aandelen van ruim 10% door wereldwijd gedaalde beurskoersen is hier duidelijk de oorzaak van. De beurskoersen kwamen met name in december onder druk te staan doordat de groei van de economie in zowel de Verenigde Staten als Europa begon af te nemen. Dit zorgde, samen met onzekerheid over de brexit, de shut-down in de VS en de handelscrisis tussen de VS en China, voor een negatief sentiment op de financiële markten. Het (negatieve) totaalrendement van Progress kwam daardoor in het vierde kwartaal uit op -4,4%. 
Onder Beleggen ziet u de uitsplitsing van het totaalrendement naar verschillende beleggingscategorieën.

Verplichtingen stijgen
De verplichtingen – de waarde van alle pensioenen die Progress nu en in de toekomst moet uitbetalen – stegen de afgelopen 3 maanden met ruim € 115 miljoen. Oorzaak was de pensioenverhoging (indexatie) van 4,97% voor actieven en van 1,68% voor gepensioneerden. Ook de relatief grote daling van de rente met 0,14%-punt zorgde voor een stijging van de verplichtingen; bij een lagere rente moet een pensioenfonds namelijk meer geld in kas hebben.

Beleidsdekkingsgraad daalt
De stijging van de pensioenverplichtingen en de daling van het vermogen resulteerden het laatste kwartaal van 2018 in een stevige daling van de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) met 11%-punt naar 130%. De beleidsdekkingsgraad daalde minder snel – met 2%-punt naar 139% – omdat die uitgaat van het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Met 139% is de beleidsdekkingsgraad weer op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Progress 31 december 2018 30 september 2018
Fondsvermogen € 4.970 miljoen € 5.240 miljoen
Pensioenverplichtingen € 3.825 miljoen € 3.709 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) -4,4% 0,9%
Actuele dekkingsgraad 130% 141%
Beleidsdekkingsgraad 139% 141%
TBI dekkingsgraad 123% 123%
Rekenrente 1,32% 1,47%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.