Financiële positie derde kwartaal 2019

De actuele dekkingsgraad van Progress daalde in het afgelopen kwartaal met 4%-punt naar 122%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad die in 2015 is ingevoerd) daalde zelfs met 5%-punt voor het eerst onder de 130%, naar 129%. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 30 september 2019.

Verplichtingen stijgen
De verplichtingen – de waarde van álle pensioenen die Progress ooit nog moet uitbetalen – stegen in het derde kwartaal van 2019 met bijna € 270 miljoen. Aangezien Progress er geen nieuwe deelnemers meer bij krijgt, ligt de oorzaak bij een stevige daling van de rente. Deze ging van 0,75% naar 0,36%. Door de rentedaling, die al een jaar aanhoudt, moet een pensioenfonds steeds meer geld reserveren om alle pensioenen (van nu tot in de verre toekomst) uit te kunnen betalen.

Vermogen stijgt
Ook het vermogen van Progress is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen. Tegenover de uitbetaling van pensioenen stond een totaalrendement op de beleggingen van 3,6%. Per saldo zorgde dit voor een stijging van het vermogen met € 145 miljoen. 

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Dekkingsgraad daalt
In het derde kwartaal van 2019 steeg het vermogen van Progress opnieuw minder dan de verplichtingen. Daardoor houdt de daling van de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) aan. Deze dekkingsgraad kwam uit op 122%; een daling met 4%-punt. De beleidsdekkingsgraad – die uitgaat van de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden – kwam na een daling van 5%-punt uit op 129%. Dit komt doordat de cijfers die uit het gemiddelde zijn weggevallen hoger waren dan de nieuwe cijfers die ervoor in de plaats kwamen.

Indexatiebesluit
Ondanks deze dalingen bevindt de beleidsdekkingsgraad van Progress zich nog op een voldoende niveau (zie ‘Toelichting op de dekkingsgraden’ onder de volgende tabel). Op basis van de situatie per eind oktober besluit het bestuur volgende maand over het percentage waarmee de pensioenen per 1 januari 2020 verhoogd worden. Eind november informeren wij u via de eService over dit besluit. 

Progress 30 september 2019 30 juni 2019
Fondsvermogen € 5.403 miljoen € 5.258 miljoen
Pensioenverplichtingen € 4.442 miljoen € 4.173 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's 3,6% 2,0%
Actuele dekkingsgraad 122% 126%
Beleidsdekkingsgraad 129% 134%
TBI-dekkingsgraad 121% 122%
Rekenrente 0,36% 0,75%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.