Nieuwsoverzicht

Unilever APF onderschrijft doelen Klimaatakkoord
18 juli 2019

Het Unilever Pensioenfonds is een van de 50 financiële instellingen die zijn aangehaakt bij het onlangs gesloten Klimaatakkoord. Dit betekent dat zij hun bestaande doelen voor reductie van broeikasgassen (CO2) gaan aanscherpen.

Lees Meer
Gevolgen pensioenakkoord voor AOW- en pensioenleeftijd
27 juni 2019

Het kan u niet zijn ontgaan: half juni hebben het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord bereikt. Voor de korte termijn betekent dit dat de AOW-leeftijd wordt verlaagd, en hiermee automatisch ook de pensioenleeftijd voor onze actieve deelnemers. Dit lichten we hieronder toe.
Voor de langere termijn zijn er diverse maatregelen; daarover leest u meer in het bericht Pensioenakkoord: stelsel wijzigt.

Lees Meer
Pensioenakkoord: stelsel wijzigt
26 juni 2019

Half juni hebben werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) met het kabinet een pensioenakkoord bereikt. Naast de directe verlaging van de AOW-leeftijd – zie het bericht Gevolgen pensioenakkoord voor AOW- en pensioenleeftijd – betekent dit op de langere termijn ook een nieuw pensioenstelsel. Hieronder leest u enkele belangrijke punten over dit stelsel

Lees Meer
Unilever APF weer in de prijzen
25 juni 2019

Het Unilever APF is onlangs door de jury van Pensioen Pro uitgeroepen tot het beste ‘grote Nederlandse pensioenfonds 2019’. Pensioen Pro is de nieuws- en informatiebron voor de Nederlandse pensioen- en beleggingssector en onderdeel van het Financieel Dagblad.

Lees Meer
Hedda Renooij nieuwe algemeen directeur Unilever-pensioenfonds
18 juni 2019

Per 1 september 2019 wordt Hedda Renooij (1967) algemeen directeur en uitvoerend bestuurslid van het Unilever APF.

Lees Meer