Jouw pensioenfonds in Coronatijd

Zorgen over gezondheid en afstand tot anderen: door het coronavirus is dit voor velen een moeilijke tijd. Voor ons pensioenfonds heeft deze crisis, naast financiële, ook praktische gevolgen. Sinds 13 maart werken bijvoorbeeld al onze medewerkers thuis. Het bestuur vergadert digitaal, waardoor belangrijke besluiten “gewoon” genomen worden.

Voor al uw vragen zijn wij bereikbaar via onze gebruikelijke telefoonnummers, waaronder de PensioenInfolijn: (010) 439 4473. Ook alle overige werkzaamheden kunnen vanuit huis gedaan worden. Dit betekent onder meer dat wij gewoon elke maand de pensioenen kunnen uitbetalen.

Wilt u een wijziging doorgeven?
Omdat de post wat minder vaak (bij een van onze medewerkers thuis) wordt bezorgd, raden wij u aan om wijzigingen per e-mail of telefoon aan ons door te geven. Ons mailadres is: Pensioen.infolijn@unilever.com.

>> Rekeningnummer wijzigen? Vul het formulier Pensioenbetaalinformatie in en mail dit ondertekend naar bovenstaand mailadres.

>> Adreswijzigingen binnen Nederland hoeft u niet aan ons door te geven; die krijgen wij via de gemeente door.

Financiële situatie Progress en Forward
De coronacrisis heeft invloed op de financiële situatie van zowel Progress als Forward. Die zijn de afgelopen periode door de instortende beurzen en een dalende rente aanzienlijk verslechterd. Hierdoor is een volledige pensioenverhoging begin 2021 onzeker. De zogenoemde beleidsdekkingsgraad van eind oktober is bepalend voor het besluit over een pensioenverhoging per 1 januari. Informatie over de laatste, maandelijkse stand van de dekkingsgraden vindt u elders op deze website.