Beleggen en beheer

Progress wil met zijn beleggingen van in totaal ongeveer 5 miljard euro een goed rendement behalen. Dat is nodig om het pensioen betaalbaar te houden en jaarlijks te kunnen verhogen. Om die doelstelling te realiseren voert Progress een beleggingsbeleid, waarin gestreefd wordt naar een optimale afweging tussen rendement en risico. Hierover leest u meer verderop in dit gedeelte van de website.

Progress wil die goede rendementen niet ten koste van alles. Bij het samenstellen van onze beleggingsportefeuille kijken wij daarom bijvoorbeeld of bedrijven geen dingen doen waar wij het niet mee eens kunnen zijn. Ook willen wij geen onverantwoorde risico's lopen met onze beleggingen. Verder wordt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid iedere vorm van belangenverstrengeling vermeden. De Raad van Bestuur en de medewerkers van Progress ondertekenen hiervoor ieder jaar een gedragscode.

Het bestuur van het Unilever APF, onderdeel (kring) Progress, is verantwoordelijk voor het vermogen en bepaalt het beleggingsbeleid. Het vermogensbeheer is sinds het najaar van 2011 bij Univest Company ondergebracht. Univest Company is onderdeel van Unilever en verenigt de kennis van de vermogensbeheerders die aan Unilever-pensioenfondsen wereldwijd zijn verbonden. Alle voormalige beleggers van Progress zijn mee overgegaan naar Univest Company. Zij maken daar deel uit van een beleggingsafdeling van 25 mensen. Univest Company beheert ook het vermogen van een aantal andere pensioenfondsen van Unilever, zoals van het Amerikaanse en het Engelse pensioenfonds van Unilever.
Omdat Progress verantwoordelijk blijft voor de beleggingen, zijn er met Univest Company duidelijke afspraken gemaakt over de uitvoering van het beleggingsbeleid. Uiteraard houdt Progress nauw toezicht op deze uitvoering. Progress heeft hiervoor een Risk Manager in dienst en daarnaast is ook in het Bestuur de nodige deskundigheid over beleggingen aanwezig.

Verder laat Progress zich over de beleggingsstrategie adviseren door de Beleggingsadviescommissie (BAC). Deze commissie bestaat naast drie bestuursleden uit drie externe adviseurs, van wie er twee onafhankelijk zijn en één bij Unilever werkzaam is.

Op dit gedeelte van de site leest u ook hoe onze portefeuille is samengesteld, wat onze beleggingsresultaten zijn en hoe wij in het kader van goed ondernemingsbestuur gebruik maken van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van al onze aandelenbeleggingen.