Waardeoverdracht

 

ouderdomspensioen_67

Hebt u hiervoor bij een andere werkgever pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit naar ons laten overdragen. Dit kan wel afhankelijk zijn van de medewerking van het vorige pensioenfonds.

Dat overdragen van uw pensioen naar een andere pensioenuitvoerder heet waardeoverdracht. Als u hiervoor kiest, ontvangt u bij pensionering uw pensioen van één uitvoerder. 

Overweegt u uw eerder opgebouwde pensioen over te dragen naar Forward? Vul dan het formulier Aanvraag waardeoverdracht in. Dit verplicht u tot niets. Wij vragen dan eerst gegevens op bij uw vorige pensioenuitvoerder. Dan berekenen wij het extra pensioen dat u door de waardeoverdracht kunt krijgen. De waarde van dit pensioen voor en na de overdracht is gelijk. Na de waardeoverdracht worden de spelregels van Forward - bijvoorbeeld rondom het verhogen van uw pensioen (indexatie) - ook op dit pensioen van toepassing. U ontvangt eerst van ons een opgave, en pas dán maakt u een keuze voor het wel of niet overdragen. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt vooral af van hoe beide pensioenuitvoerders uw pensioen verhogen. Aandachtspunten hierbij zijn:

  • Wat is het indexatiebeleid van beide uitvoerders?
  • In welke mate is dit beleid tot nu toe daadwerkelijk nagekomen?
  • Hoe goed is de financiële positie van beide uitvoerders op dit moment?

Meer informatie over waardeoverdacht leest u in onze folder In dienst.

> Terug naar laag 1