Hoe bouwt u pensioen op?

ouderdomspensioen_67

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op SVB.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Forward. U bouwt dit pensioen op via Unilever. Hierover gaat dit Pensioen 1‑2‑3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen. 

> Lees meer

Middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt en vanaf uw pensioendatum levenslang ontvangt, is de optelsom van al die stukjes. Voor deze pensioenopbouw wordt jaarlijks een premie vastgesteld en betaald. Als deze beschikbare premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u dat jaar minder pensioen op. Bij Forward is de kans hierop klein, omdat wij de premie ieder jaar opnieuw vaststellen. We noemen dit een collectieve beschikbare premieregeling (Engelse afkorting: CDC).

> Lees meer

arbeidsongeschiktheidspensioen

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Over
€ 13.785 bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit drempelbedrag is ongeveer gelijk aan uw AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over het brutosalaris boven het drempelbedrag streven wij naar een pensioenopbouw van 1,875% per jaar. Zo kunt u in 40 jaar een pensioen opbouwen van 75% van uw gemiddelde salaris.

> Lees meer

reglement

U betaalt premie voor uw pensioen. Bij Forward betaalt u per jaar 3% over uw salaris boven het drempelbedrag van € 13.785. Unilever betaalt de rest van de jaarlijks vastgestelde premie; in 2019 is dit 36,1%. De premie die u zelf betaalt, wordt maandelijks ingehouden op uw salaris en vindt u terug op uw loonstrook.

> Lees meer

> Terug naar hoofdonderwerpen Pensioen 1-2-3