Indexatie medewerkers

Forward, kring van het Unilever APF, streeft ernaar de opgebouwde pensioenen van medewerkers ieder jaar op 1 januari te verhogen op basis van de CAO-loonstijging bij Unilever Nederland. Deze verhoging is alleen mogelijk als Forward hier voldoende geld voor heeft: de dekkingsgraad moet hoog genoeg zijn. Forward kan uw pensioen ook verlágen. Dit gebeurt alleen in het uiterste geval.

Meer inzicht wanneer een indexatie mogelijk is, krijgt u via de pagina over de dekkingsgraad. Daar is ook te lezen wanneer wij het opgebouwde pensioen moeten verlagen.

Indexaties in het verleden

1 januari van het jaar Indexatie Doelstelling (CAO-loonstijging) Stijging prijzen
2018 0,00%* 0,00% 1,25%
2017 3,43% 3,43% 0,98%
2016 2,15% 2,15% 0,75%
* De CAO van Unilever was per 1 mei 2017 verlopen en op 1 januari 2018 was er nog geen nieuwe. Hierdoor was er in 2017 geen CAO-loonstijging, en dus ook geen indexatie van het pensioen per 1 januari 2018.