Opnieuw gedeeltelijke verhoging van Forward-pensioen voor actieven

De opgebouwde Forward-pensioenen van de huidige Unilever-medewerkers (zogenoemde ‘actieven’) worden op 1 januari 2022 verhoogd. Ze stijgen – net als op 1 januari van dit jaar – echter niet volledig mee met de cao-lonen. In dit artikel leggen we uit dat de verhoging 1,28% wordt.

Opgebouwde pensioenen stijgen gedeeltelijk mee met lonen
Voor actieve deelnemers is onze doelstelling: een jaarlijkse pensioenverhoging (op 1 januari) die gelijk is aan de stijging van de cao-lonen bij Unilever in het jaar daarvoor.

De cao-lonen stegen in 2021 met 2%. Om dit percentage toe te kennen moet de financiële situatie per eind oktober goed genoeg zijn. Hiervoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde verhouding tussen vermogen en verplichtingen in het afgelopen jaar.

Voor een volledige verhoging is bij Forward een beleidsdekkingsgraad van minimaal 128% nodig. Met 120% op 31 oktober jl. is de situatie niet goed genoeg voor een volledige verhoging van 2%. Wél kan een gedeeltelijke verhoging worden toegekend; dat is op dit moment wettelijk toegestaan vanaf 110%. Het bestuur van ons fonds kon op basis hiervan besluiten tot een pensioenverhoging van 1,28% op 1 januari 2022.

Gemiste verhoging mogelijk later ingehaald
Als de financiële situatie voldoende herstelt, kunnen wij de gemiste verhogingen van dit en komend jaar alsnog toekennen. Bij Forward zou dit gaan om in totaal 1,22%.
Voor dit soort zogenoemde ‘inhaalindexaties’ hebben wij tien jaar de tijd.

eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste op de hoogte van het percentage waarmee de pensioenen worden verhoogd. In december informeren wij alle actieven persoonlijk over de verhoging van hun pensioen.