Nieuwe samenstelling VO Forward

De zittingstermijn van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Forward loopt eind dit jaar af. In het VO is (naast vertegenwoordiging van de werkgever) plek voor 4 deelnemers. Er meldden zich exact 4 kandidaten voor de nieuwe termijn, waardoor verkiezingen niet nodig waren. 

De werknemers worden per 1 januari 2019 vertegenwoordigd door:

  • Jolanda Mathot (FNV)
  • Marco Dekker (FNV)
  • Corrinne van Velden (vrije lijst)
  • Julien Boelhouwer (vrije lijst)

Vertegenwoordiging werkgever
Unilever laat zich per 1 januari 2019 in het VO vertegenwoordigen door:

  • Ryanne Besselink
  • Bas Verberg

Zij hebben in totaal 4 stemmen, net als de werknemersleden.

Geen vertegenwoordiging pensioengerechtigden
In het VO van Forward zijn alleen werknemers en de werkgever vertegenwoordigd, pensioengerechtigden dus niet. De verhouding tussen het aantal deelnemers en pensioengerechtigden is namelijk bepalend voor de zetelverdeling en pensioengerechtigden komen bij Forward nog nauwelijks voor.

VO Progress
Voor het VO van Progress zijn wel verkiezingen gehouden. Meer hierover leest u op de website van Progress.