Dekkingsgraden vertonen dalende lijn

Onlangs is het besluit genomen om de pensioenen van gepensioneerden per 1 januari 2020 te verhogen. De financiële situatie van zowel Progress als Forward bleek voldoende om dat volledig volgens onze doelstellingen te kunnen doen. Of dat volgend jaar nog steeds zo zal zijn, is zeer de vraag. De dekkingsgraden vertoonden het afgelopen jaar namelijk een dalende lijn. 

De beleidsdekkingsgraden van Progress en Forward zijn leidend bij de indexatiebesluiten. Die lagen eind oktober met respectievelijk 128% en 127% nog boven de grens waarbij volledige indexatie mogelijk is.

Aangezien de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde is van de actuele dekkingsgraden van de voorgaande twaalf maanden, verhult dat cijfer de dalende trend van de (actuele) dekkingsgraden. Deze daalde bij Progress namelijk van 137% (eind oktober 2018) naar 125% nu. Bij Forward ging de actuele dekkingsgraad in die periode zelfs van 136% naar 120%. In beide gevallen speelt de gedaalde rente de voornaamste rol. (Bij een lage rente moet een pensioenfonds meer geld in kas hebben om alle pensioenen te kunnen uitbetalen.)

Toekomstige indexaties onder druk

De actuele dekkingsgraden van Progress en Forward bevinden zich dus op een veel lager niveau dan een jaar geleden. Toekomstige indexaties zijn hierdoor verre van vanzelfsprekend.

De huidige actuele dekkingsgraad van 125% bij Progress hoeft het komende jaar maar iets te dalen of de beleidsdekkingsgraad van volgend jaar oktober zakt onder de grens waarbij volledige indexatie mogelijk is. Die ondergrens is nu 122% maar zal door overheidsbesluiten een paar procent stijgen.

De actuele dekkingsgraad van Forward is met 120% zo’n 5% lager dan die van Progress. Dit terwijl de ondergrens voor een volledige indexatie bij Forward juist hoger ligt. De kans op een volledige indexatie bij Forward is de komende jaren daarom kleiner dan bij Progress.  

Overigens blijft bij zowel Progress als Forward boven de 110% nog wel een gedeeltelijke indexatie mogelijk.

Wij zullen onze gepensioneerden in december persoonlijk over dit onderwerp informeren. Wij staan dan onder meer stil bij de bijbetalingsverplichting die Unilever wel bij Progress, maar niet bij Forward heeft. Ook voor de actieve deelnemers volgt uitgebreidere informatie.