Toelichting UPO: wat als het mee- of tegenzit?

Elk jaar ontvang je van ons een pensioenoverzicht (UPO). Zo ook begin juli. Nieuw in het overzicht is een inschatting van jouw pensioen als het economisch mee- of tegenzit. De overheid stelt dit onderdeel sinds dit jaar verplicht*. Hieronder geven wij een toelichting aan de hand van een voorbeeld.

Welk pensioen kun je bereiken?

Op de eerste pagina van jouw UPO vind je, net zoals in voorgaande jaren, het te bereiken pensioen. Dat is het pensioen dat je van ons krijgt áls je tot jouw pensioenleeftijd bij Unilever blijft werken en de regeling en je salaris etc. hetzelfde blijven.
In het voorbeeld hieronder is dit € 34.439 bruto per jaar.

Wat als het mee- of tegenzit?

Op het UPO zie je dit jaar voor het eerst een inschatting van je pensioen waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige mee- en tegenvallers. Het hierboven genoemde ‘te bereiken pensioen’ houdt namelijk geen rekening met de stijging van de prijzen (inflatie) en met mogelijke pensioenverhogingen (indexaties).

Stel: de prijzen van boodschappen stijgen, maar jouw pensioen stijgt niet mee. Dan wordt het pensioen minder waard; de ‘koopkracht’ van jouw pensioen neemt af.

De verwachting is dat de koopkracht van jouw Unilever Pensioen ‒ in een normaal economisch scenario ‒ iets stijgt. Dat zie je in onderstaande figuur aan het middelste bedrag (boven de blauwe pijl). Waar hierboven nog een te verwachten pensioen staat van € 34.439 (dit bedrag krijg je van ons als jouw gegevens, zoals je salaris niet meer wijzigen), zie je hieronder een bedrag van € 37.037 (zoveel is het eerste bedrag waard – in euro’s van nu). We verwachten het pensioen dus meer te kunnen verhogen dan dat de prijzen stijgen.

Hoe komen de drie bedragen tot stand?

Pensioenfondsen moeten 2.000 (wettelijk voorgeschreven) verschillende toekomstscenario’s doorrekenen. In een zeer positief scenario zit alles mee (wat betreft de rente, beleggingen en stijging van de prijzen). In een extreem negatief scenario zit alles tegen. En dan is er nog een neutraal scenario. Je ziet jouw verwachte pensioenresultaat dus in drie totaal verschillende economische situaties.

Wat betekenen de drie bedragen?

  • Bovenaan in het midden: dit is het bedrag waar het pensioen momenteel op lijkt uit te komen (neutraal scenario).
    Er is momenteel 50% kans dat het pensioen lager uitvalt en 50% kans dat het pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.  
  • Rechter pijl: het verwachte pensioenresultaat als alles economisch gezien meezit.
    Er is momenteel maar een hele kleine kans (5% van de scenario’s) dat het pensioen hoger wordt dan het rechter bedrag.
  • Linker pijl: het verwachte pensioenresultaat als alles economisch gezien tegenzit.
    Er is momenteel maar een hele kleine kans (5% van de scenario’s) dat het pensioen lager wordt dan het linker bedrag.

Het voorbeeld hierboven is van een 40-jarige deelnemer. Omdat het nog lang duurt voor deze deelnemer met pensioen gaat, en er in de tussentijd dus nog veel kan gebeuren, liggen de bedragen ver uit elkaar. Hoe ouder iemand is, hoe dichter de bedragen bij elkaar zullen liggen.

Meer weten?

Op MijnPensioenoverzicht.nl staat op het tabblad ‘Vooruitblik’ een inschatting (in drie economische scenario’s) van jouw totale pensioen. Je ziet daar netto bedragen per maand, inclusief AOW en eventuele pensioenen bij vorige werkgevers.

In dit filmpje op YouTube worden de drie pijlen met bijbehorende bedragen nog eens toegelicht.

*  De inschatting van je pensioen in drie economische scenario’s staat los van het nieuwe pensioenstelsel waarover begin juli een akkoord is bereikt. Het duurt naar verwachting nog wel een aantal jaren voordat dit nieuwe stelsel kan worden ingevoerd.